نوشته های جدید

بازی‌های رایگان ژانویه 2019 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_January_2019

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان ژانویه سال 2019 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان دسامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_December_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان دسامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان نوامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_november_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان نوامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان اکتبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_october_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان اکتبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان سپتامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_september_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان سپتامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان آگوست 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_august_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین با ارزش این ماه نیز مشخص شد در ادامه مطلب با هکدکنسولز همراه باشید.

ادامه مطلب »